NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)

SKU: NTWMJTT103-4
-67% 250,000₫ 750,000₫
Màu sắc:
Kích thước:
Tiêu đề:
Liên hệ với chúng tôi

Mô tả

BRAND: UNK NBA

Original price: 30$

Style: Jersey Tank Top 

Team Name: Los Angeles Lakers / Golden State Warriors / Houston Rockets 

Color: White

Size Châu Âu: S M L

Real / New

  • Imported
  • Officially licensed
  • Mesh
  • Screen print graphics
Xem thêm
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)
 NBA Team White Mesh Jersey Tank Top by UNK NBA (Real/New)