Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)

SKU: PNNNS146-1
-72% 280,000₫ 1,000,000₫
Màu sắc:
Kích thước:
Tiêu đề:
Liên hệ với chúng tôi

Mô tả

BRAND: UNK NBA

Original price: 40$

Style: Shorts 

Team Player & Name: LeBron James #23 Los Angeles Lakers / Stephen Curry #30 Golden State Warriors / Gordon Hayward #20 Boston Celtics

Color: Grey

Size Châu Âu: S M L

Real / New

  • Imported
  • Officially licensed
  • Screen print graphics

Xem thêm
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)
 Player NBA Grey Backer Name & Number Shorts By UNK NBA (Real/New)